Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Reset Kata Laluan

Sila masukkan alamat e-mel yang berdaftar dengan Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam. Kata Laluan akan dihantar ke e-mel tersebut.

Bagi pengguna HRMIS, sila ke sistem HRMIS untuk set semula Kata Laluan tersebut.